espa_en

Αποτελέσματα έργου EPSWRA (Ενδυνάμωση των επαγγελματιών από αγροτικές κοινότητες στην κοινωνική εργασία)

Αποτελέσματα έργου EPSWRA (Ενδυνάμωση των επαγγελματιών από αγροτικές κοινότητες στην κοινωνική εργασία)

1120 1120 Smart Umbrella

Η Smart Umbrella θέλοντας να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία, στη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης με τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής συμμετείχε ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «Empowering Social Workers from Rural Erias – EPSWRA» (Erasmus+ Programme – Strategic Partnership / Project Nr: 2018-1-RO01-KA204-049515).

Κύριος στόχος του έργου αποτέλεσε η δημιουργία ενός κοινού, μη τυπικού και μόνιμου πλαισίου για την ενίσχυση των επαγγελματιών των αγροτικών περιοχών στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη συμπληρωματικών δεξιοτήτων και νέων τεχνικών που ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης (2018 – 2021), η Smart Umbrella, σε συνεργασία με 6 ακόμα φορείς από την Ευρώπη*, κατάφερε να βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες 84 επαγγελματιών στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, μέσα από τη συμμετοχή τους σε 7 διαπολιτισμικά και διεθνικά πρακτικά ερευνητικά εργαστήρια, και να τους παρέχει την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια κουλτούρα αυτοφροντίδας και στοχαστικής πρακτικής, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση του άγχους, την απογοήτευση από τις αποτυχίες και την ηθική δυσχέρεια που συμβαίνουν περιστασιακά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και οδηγεί σε κόπωση και συμφορητική συμπεριφορά.

Αναλυτικά η Smart Umbrella συμμετείχε στα εξής εργαστήρια:

C1 – Ρουμανία: Μαρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & Μαλαματένια ΣΟΥΜΠΑΡΑ
C2 – Πορτογαλία: Αναστασία ΣΑΒΒΙΔΟΥ & ΦΑΝΗ ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
C3 – Ιταλία: Πέτρος ΚΟΛΕΝΤΣΗΣ  & Χριστίνα ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ
C4 – Σλοβενία: Παναγιώτα ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ & ΘΩΜΑΗ ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ
C6 – Ισπανία: ΜΑΓΔΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ & Κωνσταντίνα ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ
C7 – Βουλγαρία: Δήμητρα ΚΑΜΑΡΑ & Αικατερίνη ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
C8 – Ιταλία: Αθανασία ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & Μαρία NTANTOU
C9 – Σλοβενία: Αθανασία ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & Έλενα ΚΟΠΑΝΑΡΟΒΑ

Ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής εμπειριών των επαγγελματιών που συμμετείχαν στο έργο, οι εταίροι του έργου, ανέπτυξαν ένα οδηγό καλών πρακτικών που περιέχει εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του συνδρόμου εξουθένωσης (burnout syndrome), καθώς και τεχνικές αυτοφροντίδας, επίβλεψης, διαχείρισης χρόνου, δημιουργίας επαγγελματικών δικτύων και άλλα. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στα αγγλικά και επιδιώκει να μεταδώσει πέρα από πολύτιμες συμβουλές, μέρος της προόδου που επετεύχθη στο πλαίσιο του έργου.

Θα θέλαμε, κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ) για την ενεργό συμμετοχή του στο έργο, η οποία αποτελεί ένδειξη της πολύτιμης συνεργασίας μας και της ισχυρής κοινής μας προσήλωσης σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τα αποτελέσματα του EPSWRA μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου ή / και στη σελίδα του στο Facebook.

 

* Εταιρικό σχήμα:
University of Pitesti (Ρουμανία), Smart Umbrella (Ελλάδα), University of Veliko Turnovo (Βουλγαρία), Association Dar Voce (Ιταλία), Contextos (Πορτογαλία), Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto (Σλοβενία), Andalusian Municipality Fund for International Solidarity (Ισπανία).

Innovation & Development

SMART UMBRELLA

Smart Umbrella – Innovation & Development

Δε-Παρ : 09:00 – 17:00
Διεύθυνση: Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα 10, 54640, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 0030 2310 222856