espa_en

A business hub for you

From idea to success

Επιχειρηματικός Κόμβος (Business Hub)

Η Smart Umbrella βοηθάει μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω ενός σχετικά ακίνδυνου, βραχυπρόθεσμου και συμφέροντος οικονομικού τρόπου μέσω Επιχειρηματικών Κόμβων. Οι επιχειρηματικοί κόμβοι είναι μία αναπτυσσόμενη τάση παγκοσμίως που διασφαλίζει ότι επιχειρηματίες, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων θα έχουν μία οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν μία βιώσιμη και αειφόρο επιχείρηση.

Ο επιχειρηματικός κόμβος παρέχει κοινό χώρο εργασίας, γραφείου, σταθερής τηλεφωνίας, εικονικής βοήθειας, διαδικτυακής ανάπτυξης και διαχείρισης, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ευκαιρίες δικτύωσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης επιχειρήσεων, έρευνας επιχείρησης, επαγγελματική καθοδήγηση, φορολογικές συμβουλές, συμβουλές επενδύσεων, πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ευρυζωνική πρόσβαση, παροχή επαγγελματικών πληροφοριών, ευκαιρίες ανάπτυξης επιχείρησης και άλλες απαραίτητες και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και χώρους για έναν μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Τις παροχές αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε χαμηλό κόστος.

Business Hub

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του επαγγέλματος της συμβουλευτικής. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Smart Umbrella παρέχουν στον καθοδηγούμενο γνώσεις, συμβουλές, προκλήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη στην προσπάθεια του να ενταχθεί στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Το mentoring ενσωματώνει πολλές λειτουργίες: διδασκαλία, συμβουλευτική, εποπτεία, φιλία, καθοδήγηση κ.α.

Στόχος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Mentoring που παρέχει η Smart Umbrella είναι:
• Ανάπτυξη σαφούς κατανόησης του εαυτού, των ταλέντων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών.
• Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις επιτυχίας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις απολαβές, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Η Smart Umbrella , στα πλαίσια της επαγγελματικής συμβουλευτικής και mentoring, παρέχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Συνεργασία στην εφαρμογή και ερμηνεία επίσημων και ανεπίσημων αξιολογήσεων με σκοπό να βοηθήσουν τους συμβουλευόμενους να ξεκαθαρίσουν και να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους (όπως αξίες, ενδιαφέροντα και ικανότητες).
Παρότρυνση για διερευνητικές δραστηριότητες βασισμένες στην εμπειρία (όπως επίσκεψη εργασίας, πρακτική άσκηση και συνεντεύξεις για λήψη επαγγελματικών πληροφοριών).
Χρήση συστημάτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής πληροφόρησης για να βοηθήσουν τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τον εργασιακό κόσμο.
Παροχή ευκαιριών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων.
Υποστήριξη στην ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων δράσης.
Διδασκαλία τεχνικών αναζήτησης εργασίας, δεξιοτήτων για τη συνέντευξη και βοήθεια στη σύνταξη του βιογραφικού.
Υποστήριξη στην επίλυση πιθανών προσωπικών συγκρούσεων στην εργασία, μέσω ανάπτυξης διαπροσωπικών δεξιοτήτων (π.χ. εκπαίδευση για την απόκτηση δυναμισμού).
Υποστήριξη στην κατανόηση της ενσωμάτωσης, συσχετισμού αλληλεπίδρασης των εργασιακών και άλλων ρόλων στη ζωή του ατόμου.
Παροχή υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν εργασιακό στρες, απώλεια εργασίας και/ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Smart Umbrella παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη που σχετίζεται με θέματα όπως:
1. Επιχειρηματικότητα (υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας).
2. Επαγγελματική πληροφόρηση για συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
3. Πληροφόρηση για συγκεκριμένο προφίλ θέσης εργασίας.
4. Πληροφόρηση για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. πληροφορίες για μία εταιρία, οργανισμό, Υπουργείο, κλπ).

Τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής συμβουλευτικής και mentoring που παρέχει η Smart Umbrella είναι:
• Αξιοποιεί εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε μία περιοχή ή σε μία επιχειρηματική ομάδα.
• Συμβάλει στην εμπλοκή, σε μια διαδικασία εκμάθησης.
• Συμβάλει στην διάδοση καλών πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος.
• Διαμορφώνει και ενισχύει το δίκτυο σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών.
• Ενδυναμώνει και αναπτύσσει τις νέες και μικρές επιχειρήσεις, σε τοπικό επίπεδο.
Αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών αλλαγής.

Η Smart Umbrella λειτουργεί ως “επιταχυντής”. Οι επιταχυντές είναι οργανισμοί που προσφέρουν μία ποικιλία υπηρεσιών υποστήριξης και ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες τείνουν να λειτουργούν, εμπλέκοντας νεοσύστατες επιχειρήσεις σε μηνιαία προγράμματα που προσφέρουν καθοδήγηση, χώρο γραφείου και πόρους εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα προγράμματα επιτάχυνσης της επιχείρησης προσφέρουν πρόσβαση σε κεφάλαιο και επενδύσεις σε αντάλλαγμα της υπόστασης της νεοσύστατης επιχείρησης. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ολοκληρώνουν συνήθως τα προγράμματα επιτάχυνσης μετά από 3 ή 4 μήνες – το οποίο σημαίνει ότι τα project ανάπτυξης είναι ευαίσθητα σε ότι αφορά τον χρόνο και πολύ εντατικά. Ο κυρίαρχος λόγος της μεγάλης απήχησης των επιταχυντών είναι το γεγονός ότι ο σχεδιασμός τους προσφέρει το καλύτερο δυνατό, τόσο στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, όσο και στους επενδυτές.

Το ξεκίνημα μιας επιχείρησης μπορεί να είναι απίστευτα δύσκολο. Ουσιαστικά, απαιτεί πολλά περισσότερα από μια καλή ιδέα και όνειρα για να αναστατωθούν οι αγορές και να συγκεντρωθεί η επιτυχία. Οι νέοι επιχειρηματίες χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαιο, καθοδήγηση και δομικούς πόρους για να ευημερήσουν. Αλλά μερικές φορές αυτές οι γραμμές ζωής φαίνονται σχεδόν αδύνατον να κατακτηθούν- αυτός είναι και ο λόγος που 9 στις 10 νεοσύστατες επιχειρήσεις συρρικνώνονται και σταματούν την λειτουργία τους μέσα σε 3 χρόνια. Οι επιταχυντές σχεδιάζονται για να αποτρέψουν αυτούς τους πρόωρους «θανάτους».

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των πελατών μας του Τμήματος αυτού, παρέχουμε εξατομικευμένη καθοδήγηση για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ανταγωνιστικών έργων. Βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων τους: από την αναγνώριση του σχετικού πόρου χρηματοδότησης και τον εντοπισμό του κατάλληλου προγράμματος ως τον σχεδιασμό μιας πλήρως δομημένης πρότασης έργου, της αποτελεσματικής υλοποίησης και διαχείρισης των έργων τους.

Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω:
• της ενεργής συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP),
• της συμμετοχής σε λοιπά Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας κινητικότητας,
• της παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των προγραμμάτων της ΕΕ σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος,
• την δημιουργία προτάσεων, κοινοπραξιών, την προετοιμασία των προϋπολογισμών και των παρακολούθηση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων,
• την προετοιμασία επιχορηγήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
• την συνεργασία με συνεχώς νέους εταίρους και την ενδυνάμωση παλαιότερων επιτυχών συνεργασιών.

Έπειτα από 16 χρόνια εμπειρίας στη συγγραφή Συστημάτων Διαχείρισης, η OECON GROUP, διαθέτοντας εσωτερικό τμήμα ανάπτυξης Μελετών, είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και αναβάθμισης Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές διεθνών και εθνικών προτύπων.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει μια γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως:

1
Aναγνώριση των αναγκών της εταιρίας σας για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης.
2
Eπιλογή και ανάπτυξη του κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
3
Eκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας σας για την σωστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης.
4
Παρακολούθηση και υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του.
Η διαδικασία που ακολουθούμε για την ανάπτυξη
ενός Συστήματος Διαχείρισης περιλαμβάνει:

Επίσκεψη στο χώρο σας για την καταγραφή των διαδικασιών και λειτουργιών που εφαρμόζετε.

Συγκέντρωση και καταγραφή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.

Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα πάντα με τις αρχές των Διεθνών Προτύπων.

Συγγραφή του Εγχειριδίου, των Διαδικασιών, των Οδηγιών Εργασίας και των Εντύπων.

Τεκμηρίωση όλων των απαραίτητων κανόνων που πρέπει να τηρούνται.

Καθορισμός οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων.

Εκπαίδευση προσωπικού για την σωστή εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης.

Τήρηση προσαρμοστικής περιόδου για την ομαλή εφαρμογής του προτύπου στην λειτουργία της εταιρείας σας.

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.

1

Συντήρηση Συστημάτων ISO

2

Πακέτο ISO για εργολήπτες

Lets work together

Ελάτε να κάνουμε τις ιδέες σας έργα.
Επικοινωνήστε σήμερα για να κανονίσουμε την πρώτη μας συνάντηση!

Innovation & Development

SMART UMBRELLA

Smart Umbrella – Innovation & Development

Δε-Παρ : 09:00 – 17:00
Διεύθυνση: Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα 10, 54640, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 0030 2310 222856